Friday, February 19, 2010

టీవీ420 లో బాలకోకిల
[
* ఈ చిట్టికథలోని పాత్రలు, సన్నివేశాలు అన్నీ కల్పితాలే.
* అక్కడక్కడ ట బదులు త, స బదులు చ type చేశాను. ఇది అనుకుని చేసినదే కానీ, typo కాదు. చిన్నపిల్లలు  ముద్దుముద్దుగా మాట్లాడటాన్ని అలాగ వ్రాశాను.
* ఇది ప్రస్తుతం తెలుగుచిత్రాలలో సాహిత్యం మీద ఒక satire. ఇందుకు lyricists, heroes, directors, audience లో ఎవరో ఒకరిది తప్పు అని నేను అనట్లేదు. ఐతే, ఈ పాటలవలన పిల్లలు ఎలాగ తయారవుతున్నారో చెప్పే ప్రయత్నం మాత్రమే!
* ఇందులో ఏ ఒక్క హీరోనో, lyricistనో, anchorనో కించపరచాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు. అందరినీ కలిపే ప్రశ్నించాలనే ప్రయత్నం తప్పితే!
* మీ మనసు నొప్పించేట్టు ఎక్కడైనా వ్రాసుంటే నన్ను క్షమించండి. నా ఉద్దేశం అది కాదు. దయచేసి మీరు మీకు బాధ కలిగించిన విషయం చెప్తే నేను సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తాను.
* రుగ్మత్ అంటే రోగం, మిషా అంటే నెపం!
]

Anchor: Welcome to the best singing competition on TV -  బాలకోకిల. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం చిన్నారులలో ఉన్న talentని  TVకి ఎక్కిస్తున్నాము. ఈవేళ్టి episodeలొ ఆరు సంవత్సరాలలోపు బాలబాలికల చేత ఒక వినూత్నమైన ఆట ఆడించి, వారి చేత పాడించబోతున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి judge గా వస్తున్నారు ముగ్గురు ప్రఖ్యాతి గాంచిన lyricists - వే-టూ-రా,  ఇంద్రబోసు, పొట్టిబట్ల, బూతుమందిర! వీళ్ళందరూ సార్థకనామధేయులై మన తెలుగుపాటను వాళ్ళ భుజాలపై నడిపిస్తున్నారు అన్న సంగతి ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కరలేదు.

ఈ కార్యక్రమంలో పాడటానికి screening దాటి వచ్చినవారు: బేబీ నటాష, బేబీ మిష, మాష్టర్ రుగ్మత్, మాష్టర్ ఆర్కుట్. ముందుగా ఆ చిరంజీవుల parentsతో పరిచయాలు. మీరు మీ పిల్లల పేర్లకు అర్థాలు, ఆ పేర్లు ఎందుకు పెట్టారో చెప్పండి.

నటాష తల్లి: నాకు cinema heroine కావాలని ఆశ ఉండేది అండి. అది ఎలాగూ కుదరలేదు అని, "నటించాలనే ఆశ"కు చిహ్నంగా మా అమ్మాయికి నటాషా అని పేరు పెట్టాను.
మిష తండ్రి: నాకు నిష అనే పేరు పెడదామనిపించింది. కానీ, numerologist mతో start అయ్యే పేరు పెట్టమంటే, మిష అని పెట్టాను. దానికి అర్థమేమైనా ఉందేమో నాకు తెలియదు.
రుగ్మత్ తల్లి: మా తాతగారు ఆయుర్వేదంలో ఏవో శ్లోకాలు చదువుతుంటే రుగ్మత్ అనే పదం వినిపించి నచ్చి పెట్టుకున్నాను. అది ఏదో మూలిక పేరు అయ్యి ఉండచ్చును.
ఆర్కుట్ తండ్రి: నేను, మా ఆవిడ orkut లో కలుసుకున్నాము. మా ప్రేమకు సాయపడిన ఆరొకుత్ కి చిహ్నంగా వాడికి ఆ పేరు పెట్టాము.

చాలా బాగున్నాయి అండి పిల్లల పేర్లు. నాకు బాగా నచ్చాయి. మా అమ్మ, నాన్న నాకు ఇంత creative పేరు పెట్టలేదని బాధగా ఉంది. ఓ, ఇంతకీ నా పేరు చెప్పలేదు కదా - ఉదయసుమ - అంటే పొద్దున్నే పూసే పువ్వు.

ఇప్పుడు gameలోకి enter అవుదాము. ఇక్కడ డబ్బాలో బోళ్డు చీటీలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఏదో ఒక చీటి తీసి, అందులో ఏ అక్షరం ఉంటే ఆ అక్షరంతో పాట పాడాలి. దానికి మా judges feedback ఇస్తారు. We will be back right after a break..

[break తరువాత]

మొదటగా నటాషా వెళ్ళి ఒక చీటీ తీసింది. అది తీసి తిన్నగా వెళ్ళి ఉదయసుమ చేతుల్లో పెట్టింది. 
ఉదయసుమ: అదేంటమ్మా ఏ letter ఉంది?
నటాష: నాకు తెలుగు చదవడం రాదు aunty. అందులో ఏముందో చెప్తే అప్పుడు పాట పాడతాను
ఉదయసుమ: [ఖంగు తిని ఆ చీటి తెరిచి] "అ" తో పాట పాడాలి నటాష!
నటాష: "అ అంతే అంలాపురం, ఆ అంతే ఆహాపురం ... పాలకొల్లు చేరినప్పుడే పిల్లడో పైతజారుదెక్కువాయెరో.."
ఉదయసుమ: Mind-blowing, amazing నటాష. చాలా చక్కనైన పాట పాడావు. ఇప్పుడు ఈ పాట గురించి judge ఇంద్రబోసు గారు ఏమంటారో చూద్దాము.
ఇంద్రబోసు: ఈ పాట మన తెలుగుజాతి గర్వించదగినది. వేటూరి గారు ఈ పాటని పలకగా చేసి మనకు మళ్ళీ కొత్తగా అ,ఆ,ఇ,ఈ లు నేర్పించారు. ఒక్కోసారి నాకు inspiration తక్కువయ్యింది అనిపిస్తే ఈ పాట వింటుంటాను. చక్కని పాటను ఎంచుకున్నావమ్మా! ఐతే, నిర్మాణాత్మకమైన సూచనలు ఇవ్వడం నా ధర్మం కాబట్టి చెప్తున్నాను - నువ్వు ఉచ్చారణ విషయంలో కృషి చెయ్యాలి. "అంటే" ని "అంతే" అని, "పైటజారుడు" అనే గొప్ప ప్రయోగాన్ని "పైతజారుదు" అని తప్పుగా పలికావు.
[అనగానే ఒక్కసారి screen freeze అయ్యి నటాష మొహం, judge మొహం, నటాష తల్లి మొహం మార్చి మార్చి కనిపిస్తాయి. background లో serial-killer కి మరణశిక్షవేసేటప్పుడు మ్రోగే బాజా ఒకటి మ్రోగుతుంది. ఆ తరువాత commercial break.] 

[break తరువాత]

ఇంద్రబోసు: ఐనా సరే, నీకు నేను పదికి తొమ్మిది మార్కులు వేస్తున్నాను.
ఉదయసుమ: Excellent నటాష! ఇప్పుడు మన తరువాత contestant ఆర్కుట్.
ఆర్కుట్: [చీటి తీసి చదివాడు] "బు".
ఉదయసుమ: అదేంటమ్మ మేము "ఉ" తో ముగిసే letters వ్రాయలేదే [అని చీటి తీసి చూసింది]. ఇది "బు" కాదమ్మ, "ఋతువు"లో "ఋ".
ఆర్కుట్: aunty, నాకు ఋ తో పాటలు రావాంటీ [అని ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు]
ఉదయసుమ: ఐతే నీకు zero marks వస్తాయి.
[అనగానే మళ్ళీ screen freeze అయ్యి, judges, anchor, participant, audience మొహాలు మార్చి మార్చి చూపిస్తూ background లో నెమ్మదిగా డప్పులు మ్రోగుతాయి]
వే-టూ-రా: అమ్మా, పెద్దవాడిని, నేను చెప్తున్నాను ధర్మం. వేలకు వేలు పాటలు వ్రాసినవాడిని నాకే ఋ-తో పాటలు రావు. ఈ చిరంజీవికి ఏం వస్తుంది. నాయనా, నీ పేరు "ఆ" తో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఆ అక్షరంతో పాడు!
ఆర్కుట్: [single ఇడ్లీకి రెండో సారి చట్నీ వేస్తే వెలిగిపోయినట్లు మొహం వెలిగిపోతూండగా] thank you, grandpa. "ఆకలేస్తే అన్నం పెడతా అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా, మూడొస్తే ముద్దుల్పెడతా కుర్రోడా ... wife అన్నమాట మా వంశంలో లేదు...."
ఉదయసుమ: చక్కని పాటను ఎంచుకున్నావు ఆర్కుట్! మరి judge వే-టూ-రా గారు ఏమనుకుంటున్నారో విందాము. అంతకు ముందు ఒక చిన్న commerical break.

[break తరువాత]

వే-టూ-రా: బాబూ, ఈ వయస్సులో కూడా నాకు లేచి dance చెయ్యాలనిపించే పాట పాడావు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐతే, ఇలాంటి పాటలు out-going ఆడపిల్లలు పెళ్ళిచూపుల్లో పాడాలే కానీ, మగవాళ్ళు పాడకూడదు. అందుకు నీకు ఒక మార్కు తగ్గించి తొమ్మిది వేస్తున్నాను. 
ఉదయసుమ: ఇప్పుడు మన తరువాతి contestant మిషా.
మిషా: [వెళ్ళి ఒక చీటి తీసి] చ
ఉదయసుమ: "చ" అంటున్నావు, ఆ అక్షరంతో నీకు పాట రాదా?
మిషా: కాదు సుమ, చ-తో పాత పాడాలి. [అని ముద్దుముద్దుగా అని, మొదలెట్టింది] "చలిగా ఉందన్నాడే చల్లాకీ బుల్లోడు దుప్పట్లో దూరాడే మొగలాయీ మొనగాడు ... నైటంతా కితకితలే పెట్టాడు".
ఉదయసుమ: నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఈ పాట వచ్చినప్పటికి మిషా పుట్టి కూడా ఉండదు. మరి ఈ పాట ఎలాగ నేర్చుకుందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే let's meet after the break.

[break తరువాత]

మిషా: మా mummy బాలకృష్ణ fan. నేను పుట్టకముందు బాలకృష్ణకు ఒక hit movie ఉందని, అందులోని పాట నా చేత stage మీద పాడించాలని mummy కోరిక.
[ అనగానే screen freeze అయ్యి, lights dim అయ్యి, focus మిషా తల్లి మీదకు వెళ్తుంది. ఆమెకళ్ళల్లో పుత్రికోత్సాహం ఆనందబాష్పాలుగా జారతాయి.]
ఉదయసుమ: బాలకృష్ణ చేసినన్ని variety movies తెలుగు industryలో ఎవరూ చెయ్యలేదు అన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ఆదిత్య-369, భైరవద్వీపం, నరసిమ్హనాయుడు లాంటి వైవిధ్యమైన movies చేసిన బాలకృష్ణగారి పాట ఎంచుకోవడం అబినందనీయం!
పొట్టిబట్ల: మీ mummy కి బాలకృష్ణపై ఉన్న అభిమానానికి నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. ఈ పాట వ్రాసిన భువనచంద్రగారు నాకు మంచి స్నేహితులు. చక్కనైన తెలుగుపాటలు వ్రాయాలన్న ఆయన కోరిక ఇందులో కనబడుతుంది. "చల్లాకీ, దుప్పటి, మొగలాయీ" లాంటి పదాలు వాడటమే అందుకు సాక్ష్యం. ఈ పాటకు నీకు పది మార్కులు వేస్తున్నాను.
మిషా: [ఏడవటం మొదలుపెట్టి] uncle నాకు మరీ తక్కువ వేచారు. నాకు ఎనిమిది ఇవ్వి.
ఉదయసుమ: అదేంటమ్మ, నీకు 10 marks వేశారు కదా?
మిషా: ఓ, పది అంటే ten ఆ? నేను ఇంకా seven అనుకున్నాను. thank you uncle.
ఉదయసుమ: next మనకు తన తీయనైన పాటని వినిపించడానికి వస్తున్నాడు రుగ్మత్!
రుగ్మత్: [చీటి తీసి] నాకు "క్ష" తో పాట రాదు aunty
ఉదయసుమ: ఓ, మళ్ళీ ఇలాంటి క్లిష్టమైన అక్షరం వచ్చింది. మరి judge బూతుమందిర గారు ఏమంటారో చూద్దాము!
బూతుమందిర: వే-టూ-రా గారే మనందరికీ పూజ్యులు, ఆయన చెప్పినట్టు పేరు మొదలయ్యే అక్షరంతో పాట పాడితే సరిపోతుంది.
ఉదయసుమ: రుగ్మత్ "ర" తో ఏమి పాట పాడతాడో తెలుసుకోవాలి అంటే break తరువాత కలుసుకుందాము!

[break తరువాత]

రుగ్మత్: ఐతే నేను పాడతాను uncle. "రేయ్ నీయబ్బ, సాలే KD"
ఉదయసుమ: బాబూ, ఎందుకు తిడుతున్నావు? ఎవర్ని తిడుతున్నావు? "ర"తో పాట రాకపోతే వేరే అక్షరం ఇస్తాము.
రుగ్మత్: నేను తిత్తత్లేదు ఆంతీ. ఇది బాలకృష్ణ uncle act చేసిన ఒక్కమగాడు cinemaలోని పాట. మిషాకి బాలకృష్ణ పాట పాడితే 10 marks వచ్చాయి అని నేనూ ఆ uncle పాటే పాడాను!
బూతుమందిర: ఈ పిల్లాడి సమయస్ఫూర్తి అభినందనీయం! ఇతన్ని ప్రోత్సహిస్తే రేపటి ఎస్పీబీ అవుతాడు! రుగ్మత్, నీకు నేను పదికి పదకొండు మార్కులు వేస్తున్నాను.
వే-టూ-రా: అసంభవం. అలాగ ఎలాగ వేస్తారు? మీరు పక్షపాతబుద్ధి ప్రదర్సిస్తున్నారు.
[అనగానే screen dim అయ్యి, camera మార్చి మార్చి judges మొహాలు చూపిస్తుంది.]
బూతుమందిర: అయ్యా, మన తెలుగుసినిమాల్లో హీరోలు మీసాలు మెలివేస్తేనో, తొడలు కొడితేనో, pen విసిరితేనో విలన్లు గింజుకుగింజుకు చచ్చిపోతుంటారు. అలాంటి చిత్రాలకు పాటలు వ్రాసే మనకు "అసంభవం" ఏముంటుంది చెప్పండి. మీరు పెద్దమనసుతో ఒప్పుకోవాలి.
వే-టూ-రా: ఈసారికి క్షమిస్తున్నాను. కానియ్యండి.

[దెబ్బకు, audience అంతా చప్పట్లు కొడతారు. ఇది జీర్ణించుకోలేని మిగతా contestants ఏడవటం, వాళ్ళ parents వచ్చి ఓదార్చడం జరుగుతుంది. titles scroll అవుతాయి. ఇంతలో విజేత రుగ్మత్ stage మీదకు వచ్చి, "అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు ..ఏక్ నిరంజన్" అనే గీతం పాడతాడు. అయ్యాక...]

ఉదయసుమ: నిజంగా అమ్మా, నాన్నా లేని వాడిలాగానే కాకుండా, ఉట్టి బేవార్స్ లాగా పాడావు నాయినా! నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. Industry needs people like you! ఈ episode చూసి సంతోషించిన audienceని మళ్ళీ వచ్చే వారం episode లో మరికొందరు కొత్త contestantsతో కలుసుకుంటాము. Until then, bye bye!.

7 comments:

శ్రీనివాసమౌళి said...

bAgundi...starting chAlA comedy gA unnA ending ki vaccEsariki tondarapaDi mugincEsinaTlugA undi..

Satish Kumar said...

baagundi agraja

lakshman said...

మా mummy బాలకృష్ణ fan. నేను పుట్టకముందు బాలకృష్ణకు ఒక hit movie ఉందని, అందులోని పాట నా చేత stage మీద పాడించాలని mummy కోరిక

super!

panguluru sailaja said...

pErlu bhalE peTTAru.,eMchukunna paaTalu kUDa,mukhyaMga AkalEstE annam peDaTA paaTanu Outgoing ammailu peLLichupullO paaDali anaTam bAumdi.chAlA navvimchAru.maLLee vachhE vAram episode kOsam eduruchustU..Sailu

Me Inc said...

bAvundi...tooo gud !!!!

idi chadivAka nEnu phaNi kUDA mA abbAi ki "Orkut" ani pEru peTTAlA ani anipinchindi :)

Songs n names selection too gud...seriously ee vedhava progs anni ban cheseyali...

rohinkumars said...

naku nachhaledu enduko .. navva nithe navva konni sarlu .. But I say it is still immature. Long way to go PRK. Good luck.

Sai Praveen said...

చించేసారు :)