Tuesday, September 14, 2010

చుప్పనాతి శూర్పనఖ (వేటూరి వారి పాట)

భారతావనిలో స్త్రీద్వేషి రాంబాబా గారిని కలిసినప్పుడు, ఆయన నాకు చాలా బోధలు చేశారు. వాటన్నిటితోనూ నేను ఏకీభవిస్తానా లేదా అన్న విషయం పక్కన పెడితే, అవన్నీ విన్నమీదట నాకు వేటూరి వారి పాట ఒకటి గుర్తొచ్చింది.

ఈ పాట "సుందరానికి తొందరెక్కువ" అనే లో-బడ్జెట్ చిత్రంలోనిది. తారాగణం, సాంకేతికవర్గం అందరూ కొత్తవారే కావడం, తగినంత ప్రచారం జరగకపోవడం వలన చిత్రానికి పెద్ద పేరు రాలేదు కానీ, నేను చూసిన రెండుమూడు సన్నివేశాలు మాత్రం బానే ఉన్నాయనిపించింది. ఎలాంటి చిత్రానికైనా మంచి సన్నివేశం, తెలుగుదనం ఉన్న బాణీ ఇస్తే వేటూరి ఎప్పుడూ న్యాయం చేస్తారు కదా. అలాంటి పాటల్లో ఇదొకటి.

ముందుగా పాట వ్రాస్తున్నాను, తఱువాత నాకు నచ్చిన అంశాలను చెప్తాను. ఈ పాటను ఇక్కడ వినవచ్చును.

చిత్రం: సుందరానికి తొందరెక్కువ
గాయకులు: బాలు
రచన: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
సంగీతం: నాగరాజ్

చుప్పనాతి శూర్పణక్క చుట్టుముట్టుకున్న లంక, రాములోరి రాత కూడా మార్చినట్టి మాయజింకరా, ఓరి సోదరా!
కొప్పుచుట్టనంటు ఇంక, నిప్పు పెట్టిపోయెనింక, భారతాన ద్రౌపదమ్మ భద్రకాళికైన అక్కరా, తిక్కశంకరా!
ఒంపుసొంపు చూసి ఓడిపోకి, ఓర చూపు చూడగానె ఒంగిపోకు, దాని దోరనవ్వు చూసి లొంగిపోకు
తొరబడి, పొరబడి, నువ్వు కోకలాంగి తోక కాకు

పానశాలకి దేవదాసును పంపినట్టి పార్వతమ్మ ఆడదేనురా
చందమామకే మచ్చ తెచ్చిన మచ్చెకంటి తార కూడ ఆడదేనురా
ఆడరోషమున్న రోషనార, నాగులేటి నాగులాంబ సాటిలేని జాణలేనురా
ఈడ అమ్మ తప్ప, అత్తలైన దుత్తలెవ్వరైన, పెళ్ళమైన గొళ్ళెమేనురా

రాములోరిని కానకంపిన, మంథరమ్మ ఆడశకుని కాకపోదురా
కృష్ణమూర్తినే కాలదన్నిన సత్యభామ కూడా స్వఛ్ఛమైన ఆడదేనురా
అల్ల తాటకైన, పూతనైన, లంకిణైన, బొంకిణైన ఆడదాని అంశలేనురా
ఇల్ల మేనకైన, ఊర్వశైన, రంభపంబలెవ్వరైన ఇంద్రజాలకీలలేనురా

మొదటగా ఈ పాటలో గమనించవలసిన విషయం ఏమిటి అంటే వేటూరికి పురాణాలపైన, చరిత్రపైన ఉన్న పట్టు. సీతా, సత్యభామా మొదలుకొని శూర్పనఖ, మంథర వరకు మన పురాణాలలో ఉన్న అన్ని రకాల ఆడవాళ్ళనీ గుర్తుచేశాడు. అలాగే చరిత్రనుండి రోషనార, నాగులాంబ వంటి వారిని కూడా ఉదాహరణలుగా చూపించాడు.

చరిత్ర మీద వేటూరికి ఉన్న పట్టు గతంలో కూడా చాలా గీతాల్లో తెలిసింది. ఉదాహరణకు "యమహా నగరి" (చిత్రం: చూడాలని ఉంది) పాటలో ఎంతమంది బెంగాలీయులని తలుచుకున్నాడు (ఠాగూర్, సత్యజిత్ రే, వివేకానంద, సరోజిని నాయుడు, మదర్ థెరెసా, శరచ్చంద్ర, ఎస్.డీ. బర్మన్ - మరెందరో). ఒక ఊరు గురించి చెప్పవయ్యా అంటే ఆ జంక్షన్ ఉంది, ఈ సర్కిల్ ఉంది అని కాకుండా ఆ ఊరిలో ఉన్న గొప్పవారి గురించి చెప్పే ఔన్నత్యం ఆయనది. రెండు చరణాలు రికార్డింగ్ అయ్యాక, అప్పటికప్పుడు మూడో చరణం వ్రాసి ఇచ్చి - "ఇది కూడా పెట్టండి" అని అడిగి మరీ ఆ ఊరుని పొగడటం వేటూరికే చెల్లుతుందేమో!

మళ్ళీ పాట విషయానికి వస్తే, ఈ పాటలో మనం గమనించాల్సిన మఱో విషయం, వేటూరి సరదా ప్రయోగాలు. కోమలాంగికి ని వెటకారంగా కోకలాంగి అని వక్రీకరించడం, రోషానికి కూడా లింగభేదం కల్పించడం ("ఆడరోషమున్న"), పెళ్ళాన్ని గొళ్ళెమనడం ఉదాహరణలు. స్త్రీత్వానికి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని ఆపాదించి స్త్రీలందరినీ ఆ శక్తియొక్క ప్రతిబింబాలుగా చెప్పడం నాకు బాగా నచ్చింది. "సత్యభామ కూడా స్వఛ్ఛమైన ఆడదే" అనడంలో ఆమె చేసిన పని పూర్తిగా స్త్రీగర్వఫలితమే అన్న భావం నాకు స్ఫురించి నవ్వొచ్చింది.

చివరగా "ఈడ అమ్మ తప్ప, అత్తలైన దుత్తల్లెవ్వరైన, పెళ్ళమైన గొళ్ళెమేనురా" అనడం నాకు భలే నచ్చింది (ఆడవాళ్ళూ, దయచేసి తిట్టుకోకండి!). (సాధారణంగా) ఈ సృష్టిలో ఏ తలనొప్పీ తీసుకురాకుండా,  స్వార్థం చూసుకోకుండా మనకు ఏదో చెయ్యాలనుకునేది ఒక్క తల్లే. నిజమైన స్త్రీత్వానికి ప్రతిరూపం ఆమె! రాంబాబా గారు చెప్పినట్టు, అత్తగారు బ్రతిమాలి కాఫీ ఇచ్చినా, ఆ నురుగలో "మా అమ్మాయిని బాగా చూసుకో" అని కనిపిస్తుంది.

No comments: